Clubhouse คืออะไร? ดังขนาดนี้แต่จะอยู่หรือจะไป?

Clubhouse คืออะไร? ดังขนาดนี้แต่จะอยู่หรือจะไป?

Clubhouse คืออะไร?

Clubhouse คือ Social media อีก platform หนึ่ง ซึ่งในที่นี้เป็นแอปที่รวบรวมกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันเข้ามาฟัง หรือพูดคุยกัน โดยไม่เห็นหน้าตากัน การที่จะเข้ามาเล่นนั้นต้องถูกเชิญเท่านั้น (invite) จะถูกเชิญชวนจากใครก็ได้ ซึ่งเมื่อดาวน์โหลดแล้ว เวลาเราจะเชิญคนอื่นต่อก็ถูกลิมิตไว้เช่นเดียวกัน (อยากให้คงคอนเซ็บแบบเหมือน party house) ตอนนี้ดาวน์โหลดและใช้ได้สำหรับผู้ใช้ iPhone ก่อน ซึ่งแอปนี้เปิดตัวเมื่อปี 2020 โดยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Alpha Exploration Co.
(more…)