Tag: ต่อป.โทอังกฤษ

ตอบคำถาม อยากต่อป.โท เรียนโทที่อังกฤษดีไหม แชร์จริงจากประสบการณ์!

ตอบคำถาม อยากต่อป.โท เรียนโทที่อังกฤษดีไหม แชร์จริงจากประสบการณ์!

เป็นปกติของมนุษย์เราที่ว่า เมื่อเราเริ่มประสบความสำเร็จในอย่างนึงแล้ว เราก็เริ่มที่จะหาแนวทางความสำเร็จอื่นๆ ตามมาในชีวิต ในเรื่องของการเรียนก็เช่นเดียวกัน เมื่อเรียนจบป.ตรีแล้ว หลายคนก็เลือกที่จะเรียนต่อป.โทเลย แต่ก็มีอีกหลายคน เลือกที่จะทำงานก่อนแล้วค่อยต่อป.โท วันนี้เราก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ และมุมมองของการเรียนต่อโทที่อังกฤษ ว่าเป็นยังไงบ้าง